Historia Łomży – nowy projekt

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że rozpoczynamy nowy projekt związany z naszym miastem Łomża. Projekt ma dotyczyć historii naszych ziem z uwzględnieniem historii geologicznej. Ponieważ materiał jest dość obszerny chcemy podzielić nasz film na serię odcinków z których każda dotyczyć będzie konkretnego okresu.

Zacząć chcemy od historii geologicznej, aby pokazać jak niegdyś mogły wyglądać te tereny. Część pierwsza ma mieć charakter dość ogólnikowy. Ze względy na dość niewielki zasób materiałów i badań z tego okresu, tudzież ich dokładność film będzie opowiadał o historii całej naszej planety ze szczególnym uwzględnieniem naszych ziem. Chcielibyśmy przedstawić w niej kilka ciekawych faktów, które szkoda by pominąć opowiadając o historii naszego miasta.

W chwili obecnej mamy już stworzony wstępny scenariusz pierwszej części i zaczynamy tworzyć i kompletować materiały w postaci ujęć i animacji.

Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszych postępów. Chętnie skorzystamy też z pomocy jeśli ktoś posiada ciekawe informacje lub materiały dotyczące Łomży.

Pisać można do nas na adres http://reklamy.lomza.pl

Tymczasem przypominamy pracę na temat łomży wykonaną przez nas przed kilku laty w ramach szkolnego projektu: