18-400 Łomża, Polowa 16, lokal 26 (II piętro) 502 411 477